Voorwaarden

STUDIO SIMONCINI
tel: 06-38 55 1500
Website: www.studiosimoncini.nl

1
ALGEMENE VOORWAARDEN
Lees voor het betalen van lesgeld de Algemene Voorwaarden; door het lesgeld te betalen geef je aan in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Studio Simoncini zonder voorbehoud.

1.1
INSCHRIJVEN
Inschrijving is op uitnodiging na een proefles en kennismakingsgesprek. Online inschrijven c.q. koop op afstand is niet mogelijk.

1.2
BALLETLESSEN LOCATIE
Studio lidmaatschap: je betaling en inschrijving zijn voor zowel les in de studio als les online (zie maatregelen punt 5).
Virtueel lidmaatschap: je schrijft je uitsluitend in voor het volgen van lessen online.

1.3
REGULIER BALLET – LIDMAATSCHAP OPZEGGEN
Het lesgeld wordt eenmaal per jaar betaald voor een heel schooljaar of in 5 termijnen. Bij betaling in termijnen is tussentijds opzeggen mogelijk telkens voor de volgende betaaldatum, uitschrijven kan uitsluitend via e-mail, je ontvangt hiervan een bevestiging.

1ste termijn *ongeveer 25 Aug. t/m 31 Okt.
Betalen: uitsluitend op uitnodiging
Priority Invitation voor studenten van Studio Simoncini

2de termijn 1 Nov. t/m 31 Dec.
Betalen voor: 21 Okt.
Opzeggen voor: 21 Okt.

3de termijn 1 Jan. t/m 28 Febr.
Betalen voor: 21 Dec.
Opzeggen voor: 21 Dec.

4de termijn 1 Maart t/m 30 April
Betalen voor 21 Febr.
Opzeggen voor: 21 Febr.

5de termijn 1 Mei t/m *ongeveer 10 Juli
Betalen voor 21 April
Opzeggen voor: 21 April

*Afhankelijk van de officiële schoolvakanties bepaald door de overheid

1.4
JUNIOR BALLET – LIDMAATSCHAP OPZEGGEN
Het lesgeld wordt eenmaal per jaar betaald voor een heel schooljaar. Opzeggen van een junior lidmaatschap is mogelijk door simpelweg niet opnieuw in te schrijven voor het nieuwe schooljaar.

1.5 RESTITUTIE
Er bestaat geen recht op restitutie over al betaald lesgeld van de overeengekomen periode ongeacht het moment of de reden van annulering. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de deelnemer.

1.6
NIEUW SCHOOLJAAR – PRIORITY PRE-SALE
Om je te verzekeren van een plaats in het nieuwe schooljaar maak je gebruik van de Priority Pre-Sale.

1.7
KLACHTENREGELING
Studio Simoncini hecht grote waarde aan een fijne, professionele leer- en werkomgeving en doet er alles aan om deze te waarborgen. Helaas kan er een enkele keer iets mis gaan in een les of in de organisatie van de balletschool. 
Balletlessen geven is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Als je vindt dat wij tekort schieten of ons niet aan onze afspraken houden, dan horen wij dat graag zodat we van de situatie kunnen leren. Je kan ons ten allen tijden bellen of een mail sturen. We nemen altijd contact met je op zodat er een gesprek kan plaatsvinden en we het samen snel en goed kunnen oplossen. 

2
LESGELD
Studenten of ouders denken er zelf aan de betaling van het lesgeld op tijd te maken. Er worden geen acceptgiro’s of facturen gestuurd. Als er een betalingsherinnering moet worden gestuurd worden er administratiekosten in rekening gebracht.

2.1
BANK
Wanneer je via de Bank betaald, zet als extra vermelding altijd voor- en achternaam van de student + lesuur op het afschrift. Bij onvolledige gegevens kan de balletschool de betaling niet verwerken.

2.2
CONTANT
Contact betalen is niet mogelijk.
Betalen via een betaalverzoek is mogelijk als je over een Nederlandse bankrekening beschikt en kost 0,75 per transactie.

2.3
INCORRECT BEDRAG
Voor het verwerken van een incorrect bedrag worden administratiekosten en betalingsverkeer doorberekend.

2.4
TE LAAT BETALEN
Deelname aan balletlessen is bij achterstallig lesgeld niet mogelijk. Bij te laat betalen of bij onvolledige gegevens bij betalingen via de Bank, wordt een herinnering verstuurd inclusief administratiekosten.

2.5
ZIEKTE of VAKANTIE
Zolang een student is ingeschreven wordt het lesgeld doorbetaald, ook in geval van ziekte, blessure of vakantie van de student. Vakanties en feestdagen zijn al verrekend in het tarief.

3
DE SCHOOL
Respect voor schoolmateriaal, eigen spullen en spullen van anderen. Laat Toilet en Douche netjes achter en doe het licht uit na gebruik.

3.1
DE STUDIO
Het is niet toegestaan het raam in de studio open te zetten of dicht te doen. Eten en drankjes, anders dan water, zijn niet toegestaan ​​in de studio. Laat waterflesjes s.v.p. niet achter..

3.2
DEELNAME
Het is niet geoorloofd deel te nemen aan de les wanneer deze al is begonnen, of de les eerder te verlaten.

3.3
TOEGANG
Het is niet toegestaan de deur open te doen wanneer er wordt aangebeld of om iemand mee naar binnen te nemen. Iedere bezoeker moet zich melden door aan te bellen, de docent zal de deur opendoen.

3.4
KLEDING & HAREN
Er is een verplicht kledingvoorschrift zie: www.studiosimoncini.nl

3.5
LES MISSEN
De school ontvangt graag bericht wanneer je niet naar de balletles kan komen. Een gemiste les inhalen is niet mogelijk.

3.6
GEVONDEN VOORWERPEN
Items die onmiddellijk worden weggegooid omdat ze niet hygiënisch zijn, zijn onder meer: artikelen voor persoonlijke hygiëne zoals haarspeldjes, haarborstels, make-up, haarproducten, onderkleding, sokken en kleding van persoonlijke aard. Gevonden voorwerpen zoals schone handdoeken en bidons worden acht dagen bewaard. Kleine waardevolle verloren voorwerpen zoals mobiele telefoons of sieraden worden een maand bewaard.

4
AANSPRAKELIJKHEID
Het deelnemen aan balletlessen, workshops, spitzenles en andere activiteiten online of in de studio is altijd en in alle gevallen voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de student of de ouders/verzorgers. 

4.1
RISICO
Het volgen van ballet en alle vormen van dans brengt, ondanks voorzorgsmaatregelen, altijd enig risico met zich mee.

4.2
MEDISCHE AANDOENING en ZWANGERSCHAP
We benadrukken dat er meer risico’s zijn voor deelnemers met een medische aandoening, zwangerschap en of blessure. Het advies van de school in bovengenoemde situaties is om geen balletlessen te volgen totdat je professioneel medisch advies hebt gekregen. Ga voor advies naar huisarts of medisch specialist.

4.3
BLESSURES
De balletschool is niet aansprakelijk voor blessures, letsel en of schade bij betreding van het gebouw en of bij activiteiten in de studio of als gevolg van deelname online.

4.4.
TOEZICHT en KINDEREN
Voor de balletles en meteen na de balletles houden ouders of verzorgers toezicht op hun kind. Kinderen worden direct na de les opgehaald.

4.5
WAARDEVOLLE SPULLEN
Breng geen waardevolle spullen mee naar de balletschool. De balletschool is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van spullen. De balletschool is niet aansprakelijk voor schade of vernieling aan spullen.

5
MAATREGELEN uit VEILIGHEIDSOVERWEGINGEN of OVERMACHT
Wanneer er een noodverordening wordt afgekondigd om welke reden dan ook of wanneer er sprake is van overmacht met als gevolg dat de balletschool de balletlessen niet in de studio kan geven, worden lessen zo mogelijk online gegeven.

5.1
Conform het advies van de Rijksoverheid en om gezondheidsrisico’s te beperken kan de balletschool op korte termijn beslissen de lessen online te geven wanneer er bij de docent sprake is van verkoudheidsklachten of andere lichte tot matige symptomen die doen denken aan COVID-19.

6
FOTOGRAFEREN of FILMEN
Het is studenten, ouders of bezoekers niet toegestaan om hun kinderen, medestudenten of docenten te fotograferen of te filmen tijdens lessen online of in de studio.

6.1
MOBIELE TELEFOONS
Het gebruik van camera’s, filmapparatuur en mobiele telefoons, is niet toegestaan in toiletten of kleedkamers.
Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld zijn bij het betreden van de kleedkamer.

6.2
BEELDMATERIAAL PUBLICITAIRE DOELEINDEN
Tijdens de lessen kunnen foto’s en videos worden gemaakt door de balletschool voor publicitaire doeleinden.
Met je inschrijving geef je toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal door Studio Simoncini. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kan je dit laten weten via balletschool@hotmail.com

Voorwaarden printen hier

Privacy Statement
Klik hier voor ons privacybeleid

“Ballet mag er nooit voorspelbaar uitzien. Als je danst, is elke beweging die je maakt een belofte. Zelfs wanneer je een preparatie maakt, beloof je dat er een verhaal te vertellen is”.

- Mirella Simoncini